Τιμές

Οι τιμές ισχύουν για τις παρακάτω περιόδους.

 

Περίοδος κρατήσεων Στούντιο 2 ατόμων Στούντιο 3 ατόμων Διαμέρισμα
1 Μαΐου - 31 Μαΐου 20 € 25 € 35 €
1 Ιουνίου - 30 Ιουνίου 25 € 30 € 40 €
1 Ιουλίου - 15 Ιουλίου 30 € 35 € 45 €
16 Ιουλίου -20 Αυγούστου 50 € 55 € 60 €
21 Αυγούστου - 15 Σεπτεμβρίου 35 € 40 € 50 €
16 Σεπτεμβρίου - 30 Οκτωβρίου 20 € 25 € 35 €

 

* για κρατήσεις στις low seasons (κίτρινη διαγράμμιση) ισχύουν οι παρακάτω εκπτώσεις:
από 7 μέρες και πάνω: έκπτωση 10% στο σύνολο
από 10 μέρες και πάνω: έκπτωση 15% στο σύνολο
από 15 μέρες και πάνω: έκπτωση 20% στο σύνολο
από 30 μέρες και πάνω: έκπτωση 30% στο σύνολο
 
Σημείωση:
  1. Το ΦΠΑ περιλαμβάνεται στις παραπάνω τιμές.
  2. Για τιμές εκτός των παραπάνων περιόδων, σας παρακαλούμε να επικοινωνήστε μαζί μας.

 

Ασύρματο Internet

WiFi
Eot
Αριθμός: 09 38 Κ12 2Κ 02539 2500