Πληρωμές

Τρόποι πληρωμής:

Η επιβεβαίωση της κράτησης είναι έγκυρη εφόσον έχει πληρωθεί η προκαταβόλη, δηλαδή το 25% του συνολικού κόστους διαμονής.

 

 α) Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό

Οι τραπεζικοί λογαριασμοί στους οποίους μπορείτε να καταθέσετε τα χρήματα είναι:

 

nbg_logo_eng_color

Τράπεζα Εθνική Τράπεζα
Αριθμός Λογαριασμού 453/749038-00
Αριθμός Λογαριασμού IBAN GR5501104530000045374903800
Δικαιούχος Καγιακεισίδης Χριστόδουλος

 

logo_ate

Τράπεζα ATEbank
Αριθμός Λογαριασμού 406 01 008544 21
Αριθμός Λογαριασμού IBAN GR3404323630004060100854421
Δικαιούχος Καγιακεισίδης Χριστόδουλος

 

logo_Piraeus

Τράπεζα Τράπεζα Πειραιώς
Αριθμός Λογαριασμού 5259-022752-369
Αριθμός Λογαριασμού IBAN GR6401722590005259022752369
Δικαιούχος Καγιακεισίδης Χριστόδουλος

 

β) Με ταχυδρομική επιταγή

ELTA
 Η ταχυδρομική επιταγή μπορεί να εκδοθεί στα παρακάτω στοιχεία:

 

 
 Καγιακεισίδης Χριστόδουλος
 Μεταμόρφωση
 Χαλκδικής
 Τ.Κ. 63078
 Ελλάδα. 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα τυχόν έξοδα της κατάθεσης βαρύνουν τον καταθέτη

 

Ασύρματο Internet

WiFi
Eot
Αριθμός: 09 38 Κ12 2Κ 02539 2500